MUSC · Music in contemporary societies

  • català
  • español
  • english

PublicationsCol·loquis del flabiol

Col·loquis del flabiol 2010
Arbúcies, edicions de l'Ajuntament, 2011

Àngel Vallverdú Rom

El flabiol a la baixa edat mitjana. Un petit recorregut iconogràfic

 

 

 

 

MUSC · Univeristat Autonòma de Barcelona · Campus de la UAB · Edifici B · Departament d’Art i de Musicologia · 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Lines of research · Members · Activities ·